Παιδιά- θύματα


Οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών θεωρείται παιδί.
Η κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων αποτελεί έγκλημα και διώκεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Τα παιδιά ως θύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οι πλήρεις φορείς των δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στην οδηγία 2012/29/ΕΕ, ενώ το συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και να αξιολογείται σε ατομική βάση, εφόσον τα ανήλικα θύματα χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία, λόγω του υψηλού κινδύνου να υποστούν δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση. Στη βάση της φιλικής-προς-το παιδί προσέγγισης, λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, η ωριμότητα, οι απόψεις, οι ανάγκες και οι ανησυχίες του ανήλικου θύματος.

Ο Ν. 4478/2017 για τα Δικαιώματα των Θυμάτων δίνει έμφαση στην προστασία και στήριξη των ανήλικων θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, ιδρύοντας τα Αυτοτελή́ Γραφεία Προστασίας των Ανηλίκων με τον τίτλο «Το Σπίτι του Παιδιού́». Με σκοπό την λειτουργία των “Σπιτιών του Παιδιού” εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 7320/3.6.2019, στην οποία διευκρινίζονται οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών που στελεχώνουν τα νεοσύστατα Αυτοτελή́ Γραφεία Προστασίας των Ανηλίκων, καθώς και οι διαδικασίες εξέτασης του ανήλικου θύματος.

Αναφορές περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων

Για αναφορές περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 • στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής – Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ): Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, τηλ. 210 6476370, email: ypa.daa@hellenicpolice.gr
 • στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης: Μοναστηρίου 326, τηλ. 2310 388456.
 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφάλειας των Νομών των υπόλοιπων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διαβάστε περισσότερα εδώ. Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής παρενόχλησης – παιδοφιλίας ή πορνογραφίας ανηλίκων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακολούθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Τηλεφωνικά: 11188
 • Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr
 • Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) με λειτουργικό σύστημα ios-android: CYBERKID

(πηγή: Ελληνική Αστυνομία – Ανήλικοι)

Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών) , ο νόμιμος αντιπρόσωπός σας (γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας) μπορεί να καταγγείλει το έγκλημα για εσάς. Εάν είστε μεγαλύτερος των 12 ετών, μπορείτε να καταγγείλετε το έγκλημα μαζί με το νόμιμο αντιπρόσωπό σας (118 παρ. 2 ΠΚ).

Από τη φύση της αξιόποινης πράξης εξαρτάται, αν θα σας χορηγηθούν πρόσθετα δικαιώματα, κατά την ποινική διαδικασία. Εάν είστε ιδίως, θύμα προσβολής της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, εμπορίας ανθρώπων, σεξουαλικού τουρισμού, αρπαγής, απαγωγής ή σεξουαλικών εγκλημάτων, μπορείτε:

 • Να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα της υπόθεσης, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε ως πολιτικώς ενάγων (108Α ΚΠΔ).
 • Να καταχωρηθεί η κατάθεσή σας σε οπτικοακουστικό υλικό, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, απαλλάσσοντας σας από την υποχρέωση να εμφανιστείτε ξανά ενώπιον του εισαγγελέα ή του δικαστηρίου (226 Α ΚΠΔ).
 • Να έχετε βοήθεια ψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, όταν εξετάζεστε ως μάρτυρας.
 • Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την απόλυση του δράστη (108 Α ΚΠΔ).
 • να ζητήσετε να επιβληθεί στο δράστη περιοριστικός όρος απαγόρευσης κάθε επικοινωνίας μαζί σας ή μετάβασης στην περιοχή στην οποία κατοικείτε.

Επίσης σε κάθε περίπτωση δικαιούσθε:

 • Να γίνει ατομική αξιολόγηση, ώστε να ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη λόγω ιδιαιτέρου κινδύνου να θυματοποιηθείτε και πάλι [Άρθρο 68 Ν. 4478/2017 Ατομική αξιολόγηση των θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας, (άρθρο 22 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ).
 • Να διορισθεί από την αρμόδια εισαγγελική ή δικαστική αρχή, ανάλογα με το στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όπου εκκρεμεί η υπόθεση, ως ειδικός εκπρόσωπό σας ένας Επιμελητής Ανηλίκων, αν οι γονείς σας δεν μπορούν να σας εκπροσωπήσουν ή αν είστε ασυνόδευτος, ή αν ζείτε χωριστά από την οικογένεια σας, [Άρθρο 69 παρ. 7 Ν. 4478/2017 – Δικαίωμα προστασίας θυμάτων με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 23 και 24 της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ).
 • Να παραστείτε ως πολιτικώς ενάγων με το νόμιμο αντιπρόσωπό σας (82 παρ.2 ΚΠΔ).

(πηγή: e-justice- Ανήλικος)


Υπηρεσίες Στήριξης Ανήλικων Θυμάτων

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν καταστάσεις ψυχοκοινωνικής κρίσης ή χρειάζονται άμεση κοινωνική βοήθεια.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι Υπηρεσίες του για θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι:

 • Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» για όλους τους πολίτες. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση. Η κλήση είναι ατελής.
 • Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά. Λειτουργεί σε καθημερινή 24ωρη βάση.
 • Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη
 • Ξενώνες για πολίτες με σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στην Αττική
 • Καταφύγια για γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που βρίσκονται σε κίνδυνο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και πληροφόρηση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα ή οικογένειες άμεση φιλοξενία σε γυναίκες – μόνες ή με τα παιδιά τους – που είναι σε κίνδυνο (κυρίως θύματα βίας – ενδοοικογενειακής, θύματα εμπορίας ανθρώπων)
 • βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε ξενώνες σε άτομα που βιώνουν καταστάσεις κρίσης ή βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης
 • συνεργασία και διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε Υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που παρέχονται από άλλους φορείς.

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.ekka.org.gr/

Άλλοι φορείς παρόχης στήριξης σε ανήλικα θύματα:

 • ΜΚΟ “Το Χαμόγελο του Παιδιού”: παρέχει υπηρεσίες Πανελλαδικά, σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, με αποστολή την εφαρμογή δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά που εξαφανίζονται, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας, καθώς και δράσεων θεραπείας για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας. Υπηρεσίες: – Εθνική Γραμμή SOS 1056 – Εφαρμογή Chat 1056 μόνο για τα Παιδιά – Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, και Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα Amber Alert Hellas έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων – Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111 – Σπίτια για Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.hamogelo.gr/

 • Συνήγορος του Παιδιού: https://www.synigoros.gr/paidi/
 • Ινστιτούτο Υγειας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας: https://ich.gr/

 

Ατομική Αξιολόγηση των παιδιών θυμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ και του ν. 4478/2017, όπως ενσωματώθηκαν στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης 7320/3-6-2019 για τη Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» – Δομημένο πρωτόκολλο εξέτασης ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος, “κατά την ατομική αξιολόγηση, εκτιμάται με ιδιαίτερή προσοχή αν το ανήλικο θύμα κινδυνεύει να υποστεί δευτερογενή και επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντεκδίκηση και αναζητείται η βάσιμη πιθανολόγηση, ότι το ανήλικο θύμα θα ωφεληθεί από τα ειδικά μέτρα προστασίας”.

Σκοπός της ατομικής αξιολόγησης των αναγκών του ανήλικου θύματος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού, η αξιολόγηση τυχόν καταπάτησης των δικαιωμάτων του παιδιού και η κάλυψη/διαχείριση των αναγκών που προκύπτουν με επακόλουθο την ασφαλή και λιγότερο δυνατό τραυματική συμμετοχή του ανήλικου θύματος κατά τις ποινικές διαδικασίες.

Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ δεν ορίζει κατηγορίες προτεραιότητας θυμάτων, εφόσον όλα τα θύματα έχουν δικαίωμα ατομικής αξιολόγησης. Ωστόσο όπως αναφέρεται στην Οδηγία τα παιδιά θύματα, θύματα βίας σε στενές σχέσεις, σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, έμφυλης βίας, εμπορίας ανθρώπων, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, εγκλημάτων μίσους και θύματα με αναπηρίες, θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή καθώς συνήθως είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά αξιολογούνται πάντοτε ως θύματα με ειδικές ανάγκες προστασίας.

Σύμφωνα με την Οδηγία και όπως συμπεριλαμβάνεται και στην Υπουργική Απόφαση 7320/3-6-2019, η αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων πρέπει να είναι εξατομικευμένη και προσαρμόσιμη, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος ή/και τις βλάβες που υπέστη το θύμα, να είναι διαρκής και να επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολές της κατάστασης των θυμάτων ή άλλες περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των θυμάτων.

Η αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν μετά την αναφορά του εγκλήματος, ενώ σε περίπτωση που εμποδίζεται η διεξαγωγή της (π.χ. το θύμα αντιμετωπίζει δυσκολίες συγκέντρωσης και κατανόησης των ερωτήσεων λόγω σωματικού ή ψυχικού τραύματος), αυτή πραγματοποιείται αμέσως μόλις οι περιστάσεις επιτρέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία με αυτόν/ήν. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή της αξιολόγησης καθίσταται ανέφικτη, ο επαγγελματίας αξιολογεί πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανός κίνδυνος, συλλέγοντας πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος τηρώντας το πλαίσιο εχεμύθειας των διαδικασιών. Ειδικά στην περίπτωση παιδιών-θυμάτων, ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η ατομική αξιολόγηση οφείλει να ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος για το παιδί.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος ή τη φύση του εγκλήματος, η σχέση μεταξύ του θύματος και του δράστη, και οι περιστάσεις του εγκλήματος, ενώ εξετάζεται ποια θα είναι η εφαρμογή ειδικών μέτρων προστασίας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23 και 24 της Οδηγία 2012/29/ΕΕ. Ως εκ τούτου παράγοντες όπως η φύση και σοβαρότητα του αδικήματος, ο βαθμός του τραύματος και η κατ’ επανάληψη θυματοποίηση, το φύλο, η ηλικία, η γνωστική και ψυχική ικανότητα, οποιαδήποτε γλωσσικά ζητήματα, η ταυτότητα ή έκφραση του φύλου, η εθνότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο γενετήσιος προσανατολισμός, η υγεία, η αναπηρία, το καθεστώς διαμονής, οι δυσκολίες επικοινωνίας, και ο βαθμός της σχέσης (εξάρτησης) μεταξύ θύματος και δράστη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, προκειμένου να παρέχεται μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κάθε περίπτωσης.

Πηγή: Αρτινοπούλου, Β. & Μιχαήλ, Η. (2021) ‘Το Ανήλικο Θύμα στην Ποινική Δίκη’, Εκπαιδευτικό Υλικό, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ελλάδα.   

Το Ανήλικο Θύμα ως Μάρτυρας- Δικανική εξέταση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 7320/3-6-2019, η συμμετοχή του ανήλικου θύματος κατά την εξέτασή του ως μάρτυρα οφείλει να περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια:

 • Προετοιμασία – Προπαρασκευαστικές διεργασίες
 • Προκαταρκτική συνάντηση με το ανήλικο θύμα
  • Αξιολόγηση αντιληπτικών ικανοτήτων
  • Αξιολόγηση ικανότητας διάκρισης αλήθειας – ψεύδους
  • Αξιολόγηση αναπτυξιακού σταδίου
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ ανήλικου θύματος και συνεντευκτή
 • Επεξήγηση κανόνων της συνέντευξης
 • Εισαγωγή
 • Ελεύθερη αφήγηση γεγονότων
 • Διευκρινιστικές ερωτήσεις
 • Κλείσιμο και ολοκλήρωση συνέντευξης

Βασικό στοιχείο γιο την ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της δικανικής εξέτασης με το ανήλικο θύμα αποτελεί η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του/της επαγγελματία και του ανήλικου παιδιού. Η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης αφορά τη δημιουργία θετικής σχέσης με το θύμα και το χτίσιμο ενός συνεργατικού πλαισίου στο πλαίσιο του οποίου το θύμα νιώθει ασφάλεια και αισθάνεται άνετα να μοιραστεί την ιστορία του/της, δίνοντας στο/στη επαγγελματία την ευκαιρία να συλλέξει πληροφορίες, γεγονός που προϋποθέτει:

 • Καλή προετοιμασία.
 • Χρήση βασικών αρχών της ενσυναίσθησης, της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας
 • Συστάσεις, καλωσόρισμα, εισαγωγή και εξήγηση του σκοπού της συζήτησης.
 • Χρήση του ονόματος του θύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης
 • Ενασχόληση με τις ανησυχίες του θύματος.
 • Διαχείριση πολιτιστικών ή γλωσσικών ζητημάτων
 • Χρήση δεξιοτήτων επικοινωνίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 227 – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019) – Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

 1. Κατά την εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ. 4, 324, 336, 337 παρ. 3, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351Α ΠΚ, καθώς και στα άρθρα 29 παρ. 5 και 6 και 30 του ν. 4251/2014, διορίζεται και παρίσταται, ως πραγματογνώμων, ειδικά εκπαιδευμένος παιδοψυχολόγος ή παιδοψυχίατρος και σε περίπτωση έλλειψής τους, ψυχολόγος ή ψυχίατρος, που υπηρετεί στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων ή που περιλαμβάνεται στον πίνακα πραγματογνωμόνων, όπου αυτά δεν λειτουργούν. Η εξέταση ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος διενεργείται υποχρεωτικά στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων της Εφετειακής Περιφέρειας ή, όπου αυτά δεν λειτουργούν, σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους και προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και με όσο το δυνατόν περιορισμένο αριθμό συνεντεύξεων.
 2. Ο παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχίατρος προετοιμάζει τον ανήλικο για την εξέταση, συνεργαζόμενος προς τούτο με τους προανακριτικούς υπαλλήλους και με τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και με τους τυχόν διορισμένους τεχνικούς συμβούλους του κατηγορουμένου, μη εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του άρθρου 207 ως προς το θέμα της προσωπικής επαφής αυτών με τον ανήλικο. Για το σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί κατάλληλες διαγνωστικές μεθόδους, αποφαίνεται για την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου και διατυπώνει τις διαπιστώσεις του σε γραπτή έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δικογραφίας. Η εξέταση του ανηλίκου διενεργείται από τους προανακριτικούς υπαλλήλους και τους δικαστικούς λειτουργούς διά του παρισταμένου παιδοψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου. Κατά την εξέταση ο ανήλικος μπορεί να συνοδεύεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός αν ο ανακριτής απαγορεύσει την παρουσία του προσώπου αυτού με αιτιολογημένη απόφασή του για σπουδαίο λόγο, ιδίως, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή ανάμειξης του προσώπου αυτού στην ερευνώμενη πράξη.
 3. Οι συνήγοροι των διαδίκων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να υποβληθούν στον ανήλικο από τον ανακρίνοντα ερωτήσεις, τις οποίες έχουν προηγουμένως διατυπώσει εγγράφως, εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου οι ερωτήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου.
 4. Η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέσο. Η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου αντικαθιστά τη φυσική παρουσία του στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
 5. Αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική προβολή της κατάθεσης του ανηλίκου, η γραπτή κατάθεσή του αναγιγνώσκεται στο ακροατήριο. Αν ο ανήλικος κατά την ακροαματική διαδικασία έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος, μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
 6. Μετά την εισαγωγή της υπόθεσης που αφορά σε πράξεις της παρ. 1 στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας ή οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου την εξέταση του ανηλίκου, αν δεν έχει εξετασθεί στην ανάκριση ή πρέπει να εξετασθεί συμπληρωματικά. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, η εξέταση του ανηλίκου γίνεται με βάση ερωτήσεις που έχουν τεθεί σαφώς, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, στον τόπο όπου αυτός βρίσκεται, από ανακριτικό υπάλληλο που τον διορίζει ο δικαστής που διέταξε την εξέταση. Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές. Οι ερωτήσεις τίθενται από το δικαστήριο μετά από ακρόαση του εισαγγελέα και των παριστάμενων διαδίκων και υποβάλλονται στον ανήλικο, εκτός αν κατά την κρίση του παιδοψυχολόγου ή του ψυχιάτρου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική κατάσταση του ανηλίκου.
 7. Η διάταξη του άρθρου 239 παρ. 2 εφαρμόζεται ανάλογα και επί ανηλίκων θυμάτων των αναφερόμενων στην παρ. 1 πράξεων. Στην περίπτωση αυτή η κοινωνική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί και από κοινωνικούς λειτουργούς δήμων ή νομαρχιών.

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος