ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


Ο δικαστικός υπάλληλος εργάζεται στα διοικητικά γραφεία των δικαστηρίων και στα γραφεία της Εισαγγελίας. Αυτοί οι λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του δικαστή και της Εισαγγελίας και για τη διενέργεια, με δική τους πρωτοβουλία, ορισμένων διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο δικαστικός υπάλληλος είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων καθηκόντων, για:

  • λήψη των εγγράφων, αιτήσεων και άλλων σχετικών εγγράφων, προσθήκη τους στον φάκελο της υπόθεσης και ενημέρωση του δικαστή και του εισαγγελέα σχετικά με αυτά.
  • κοινοποίηση, συνήθως με επιστολή, στους συμμετέχοντες στη διαδικασία των αποφάσεων που έλαβε ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, όπως το επίσημο φύλλο κατηγορίας, η ημερομηνία και ο τόπος της δίκης και τα έξοδα κ.λπ.
  • τη σύνταξη των πρακτικών, δηλαδή την περιγραφή του τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διαφόρων τμημάτων της διαδικασίας.
  • πριν από οποιαδήποτε ακρόαση, να καλέσετε τα ονόματα των ατόμων που κλήθηκαν και ειδοποιήθηκαν και να ενημερώσετε τον δικαστή ή τον εισαγγελέα για το ποιος είναι παρών και ποιος απουσιάζει.
  • συγγραφή επιστολών επιβεβαίωσης της παρουσίας στο δικαστήριο που ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε διαδικασία για να δικαιολογήσουν την απουσία τους από την εργασία.
  • στις δημόσιες συνεδριάσεις των δικαστηρίων παρευρίσκεται πάντοτε ένας δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι που εργάζονται στα γραφεία της Εισαγγελίας μπορούν επίσης να λαμβάνουν τις καταθέσεις του θύματος, του κατηγορουμένου και των μαρτύρων.

Εάν το θύμα επιθυμεί να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της λειτουργίας του δικαστηρίου, τότε μπορεί να ρωτήσει τον δικαστικό λειτουργό, ο οποίος πρέπει να απαντήσει χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ώστε το θύμα να κατανοήσει τις πληροφορίες.

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος