Δικαίωμα να αποφεύγεται η επαφή μεταξύ θύματος και δράστη


(άρθρο 65 Ν. 4478/2017)

Το θύμα μπορεί να προστατευθεί από την ενδεχόμενη επαφή με το δράστη του εγκλήματος χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα ή εμπόδιο στη ροή της ποινικής διαδικασίας. Ο στόχος αυτής της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας του θύματος, καθώς και η πρόληψη της δευτερογενούς ή πολλαπλής θυματοποίησης. Προβλέπονται επίσης πρακτικοί τρόποι για την εφαρμογή αυτού του δικαιώματος και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων, όπως είναι η πρόβλεψη για ξεχωριστές εισόδους στα κτήρια της αστυνομίας και στα δικαστήρια, ξεχωριστές αίθουσες αναμονής, η προσέλευση στους χώρους του δράστη και του θύματος σε διαφορετικές ώρες κ.α.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 του Ν. 4478/2017 προβλέπει τα εξής:

1. Το θύμα μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της επαφής μεταξύ αυτού και εφόσον απαιτείται, των μελών της οικογένειάς του και του δράστη στους χώρους διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας. Για την παραπάνω αίτηση αποφαίνεται αμετακλήτως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν αυτή ευρίσκεται, δικάζοντας με την αυτόφωρη διαδικασία.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τους μάρτυρες, στο σχεδιασμό νέων δικαστικών κτηρίων πρέπει να προβλέπονται χωριστοί χώροι αναμονής για τα θύματα.

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος