Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ


Τα θύματα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας, όπως αυτό διασφαλίζεται από τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4478/2017.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4478/2017, οι υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης θα πρέπει να βασίζονται σε ολοκληρωµένη και στοχευµένη προσέγγιση, και µπορεί να περιλαµβάνουν την παροχή προστασίας και ασφαλούς στέγης, την άµεση ιατρική υποστήριξη, την παραποµπή σε ιατρική και ιατροδικαστική εξέταση για αποδεικτικά στοιχεία
σε περιπτώσεις βιασµού ή σεξουαλικής επίθεσης, την παροχή βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης ψυχολογικής υποστήριξης, µετατραυµατικής περίθαλψης, νοµικών συµβουλών, πρόσβασης σε υπηρεσίες συνηγορίας και ειδικών υπηρεσιών για τα παιδιά ως άµεσα ή έµµεσα θύµατα. Η παροχή υποστήριξης δεν εξαρτάται από τη νοµότυπη υποβολή καταγγελίας της αξιόποινης πράξης, άρα και το εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών δεν θα πρέπει µε κανέναν τρόπο να συνδέονται µε αυτή.

Ένα εύρος υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, περιλαμβάνοντας: γραμμές βοήθειας, διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης, καταφύγια, ιατρική φροντίδα, νομική αρωγή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής υποστήριξης, κ.λπ.
Ο/η παθόν/ούσα (θύμα) αναμένεται να λαμβάνει πληροφορίες ή/και να παραπέμπεται σε άλλες υπηρεσίες υποστήριξης εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά από την διενέργια της ατομικής ξιολόγησης θυμάτων για τον προσδιορισμό ειδικών αναγκών προστασίας.

 

Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης

Ως θύμα εγκληματικής πράξης, έχετε δύο διαύλους αποζημίωσης: μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος (από την αρχή αποζημίωσης ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα της χώρας). (e-justice: Αποζημίωση)

Η Ελληνική Αρχή Αποζημιώσεων αποφασίζει για το αίτημα αποζημίωσης θυμάτων βίαιων εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα. Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και νοσηλείας, την απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα και τα έξοδα κηδείας.

Οι αιτήσεις αποζημίωσης αφορούν εγκλήματα από πρόθεση που έχουν τελεστεί στην ελληνική επικράτεια. Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα, στη γραμματέα της Αρχής κα Σ. Τουτουνοπούλου, τηλέφωνο 213-130.70.56 (email: mtoutounopoulou@justice.gov.gr). Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την αρχή αποζημίωσης δεν προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ. (Υπουργείο Δικαιοσύνης: Ελληνική Αρχή Αποζημιώσεων)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Τα θύματα με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας προστατεύονται με εξειδικευμένα μέτρα, κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό και συγκεκριμένους φορείς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 69 του Ν. 4478/2017.
Περισσότερες πληροφορίες ειδικότερα σε σχέση με τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες θυμάτων και τρόπους υποστήριξης αυτών, παρατίθενται πιο κάτω.

 

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος