ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ


Ο δικηγόρος του θύματος έχει το καθήκον να βοηθήσει το θύμα καθ ‘όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας:
εξηγεί πώς προχωρά η διαδικασία, παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του θύματος και βοηθά το θύμα να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα και να προστατεύσει τα συμφέροντά του.

Ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει ο δικηγόρος του θύματος στη διαδικασία εξαρτάται από τη θέση του θύματος.
Εάν το θύμα συμμετέχει στη διαδικασία μόνο ως μάρτυρας, ο δικηγόρος μπορεί να τον/την συνοδεύει όποτε απαιτείται η παρουσία του θύματος και όταν είναι απαραίτητο, να ενημερώνει το θύμα για τα δικαιώματά του, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει.
Εάν το θύμα είναι διάδικος στη διαδικασία ως παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, το θύμα μπορεί να έχει δικηγόρο, με σκοπό να υπερασπιστεί το δικαίωμα αποζημίωσης του θύματος. Είναι ευθύνη του δικηγόρου να καταθέσει την αξίωση και τα δικαιολογητικά στοιχεία, ιδίως για τη ζημία που προκλήθηκε στο θύμα, να συμμετάσχει στη δίκη θέτοντας ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, τους μάρτυρες και τους πραγματογνώμονες για πτυχές που σχετίζονται με την αξίωση αποζημίωσης.

Το να είσαι θύμα εγκλήματος δεν σημαίνει ότι έχεις αυτόματο δικαίωμα να ορίσεις και να πληρώσεις δικηγόρο από το κράτος. Το θύμα δικαιούται να υποβάλει αίτηση για νομική αρωγή μόνο εάν δεν μπορεί να πληρώσει αμοιβές δικηγόρου.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος δικηγόρος δεν σεβάστηκε τα δικαιώματά σας, θα πρέπει να το αναφέρετε σε έναν από τους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Ελλάδα. Υπάρχουν 63 δικηγορικοί σύλλογοι στην Ελλάδα – ένας στην έδρα κάθε πρωτοδικείου της χώρας.

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος