Θύματα ρατσιστικής βίας


Εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά διώκονται βάσει του άρ. 82Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον η επιλογή του παθόντος γίνεται λόγω χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
Σύμφωνα με το άρ. 5 του Ν. 927/1979 (όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4285/2014), εγκλήματα ρατσιστικής βίας διώκονται αυτεπαγγέλτως και τα θύματα (οι παθόντες) δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου κατά την υποβολή της έγκλησης (μήνυσης) ή για την παράσταση πολιτικής αγωγής.
Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3811/2009 παρέχεται υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αποζημίωσης των θυμάτων από την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης.
Ειδικότερα αναφορικά με θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων ρατσιστικής βίας, τα οποία δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το άρ. 19Α Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4332/2015.


Αναφορά – Καταγγελία Εγκλήματος Ρατσιστικής Βίας

Με βάση τις διατάξεις του 132/2012 Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το 178/2014 Π.Δ., συστάθηκαν Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν δύο (2) Τμήματα και εξήντα οχτώ (68) Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός της ίδρυσης των Υπηρεσιών αυτών είναι η ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας που εκδηλώνεται κατά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων με ρατσιστικά κίνητρα και υπόβαθρο.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους, τα Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας:
- Παρεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη, αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων η ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας τους.
- Συλλέγουν, επεξεργάζονται και αξιοποιούν κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη διάπραξη ή την προπαρασκευή αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
- Τα Τμήματα συντονίζουν και καθοδηγούν τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων Ασφαλείας της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
- Αναπτύσσουν συνεργασίες με συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς, καθώς και με άλλους κοινωνικούς Φορείς και Οργανώσεις, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής τους και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιστατικών ρατσιστικής βίας.
- Συνεργάζονται με διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς, καθώς και Φορείς και εκπροσώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που έχουν δεχθεί ή υπάρχει κίνδυνος να δεχθούν ρατσιστικές επιθέσεις.
- Τηρούν ειδικό αρχείο καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας, στα οποία επιλαμβάνονται.
- Ενημερώνουν τα θύματα ή τους καταγγέλλοντες για τα δικαιώματά τους.
- Μεριμνούν για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η παροχή ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή ψυχολογικής υποστήριξης σε θύματα ρατσιστικής επίθεσης, καθώς και για την παρουσία διερμηνέα, εφόσον αυτό ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο.
- Ενημερώνουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σε κάθε περίπτωση που επιλαμβάνονται προανακριτικά σε υποθέσεις ρατσιστικής βίας. Επιπλέον, σε σοβαρά περιστατικά ενημερώνουν και το Υπουργείο Εξωτερικών της Χώρας μας και τις προξενικές αρχές της χώρας των θυμάτων της ρατσιστικής επίθεσης.

 

Ειδική Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών: 11414 (λειτουργεί όλο το 24ωρο. Διασφαλίζεται το ανώνυμο και απόρρητο της επικοινωνίας)

Τηλεφωνικός κατάλογος Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ανά Αστυνομική Διεύθυνση

Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας – Καταγγελίες

(πηγή: Ελληνική Αστυνομία- Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας)

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 15 του Ν. 4356/2015 συγκροτήθηκε το Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.


Υπηρεσίες Στήριξης Θυμάτων Ρατσιστικής Βίας

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (ΥΑ), και με συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://rvrn.org/

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
- βοηθά τους πρόσφυγες να ενταχθούν αρμονικά στην Ελλάδα μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες
- είναι ο μόνος ελληνικός μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός φορέας που ασχολείται αποκλειστικά με άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα και θεωρούνται πρόσφυγες, είναι ενταγμένο στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό
- είναι μια από τις έξι μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
- είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και Εξόριστους
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : http://www.gcr.gr/

Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και προωθεί θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι ιδρύθηκε το 1992
- αποτελεί την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
παρακολουθεί, δημοσιεύει άρθρα και παρεμβαίνει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, ενίοτε, στα Βαλκάνια
- έχει συμμετάσχει και συχνά συντονίσει την παρακολούθηση των Ελληνικών και Βαλκανικών Μέσων Επικοινωνίας σχετικά με τις προκαταλήψεις και τη λεκτική βία, έχει εκπονήσει λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις παράλληλες/ανεπίσημες εκθέσεις στα όργανα του ΟΗΕ και εξειδικευμένες εκθέσεις σχετικά με την κακοποίηση και με εθνικές, εθνο-γλωσσικές, θρησκευτικές και μεταναστευτικές κοινότητες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Διεθνής Αμνηστία Ελληνικό Τμήμα
Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνεται σε κυβερνήσεις, διακυβερνητικούς οργανισμούς, ένοπλες πολιτικές ομάδες , εταιρείες και άλλους μη κρατικούς φορείς και ερευνά συστηματικά και αμερόληπτα ατομικές υποθέσεις και ευρείες μορφές παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Διεθνής Αμνηστία
- είναι ένα παγκόσμιο, ανεξάρτητο κίνημα εθελοντών που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- υπερασπίζεται κρατουμένους της συνείδησης της βίας και της φτώχειας
- αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών
- αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων και του περιορισμού των ελευθεριών στο όνομα του «πολέμου και της τρομοκρατίας»
- καταπολεμά τις διακρίσεις που υφίστανται οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι μειονότητες και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.amnesty.org.gr/

(πηγή: e-justice – Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια)

Άλλοι φορείς στήριξης:
- Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ: https://www.nchr.gr/
- Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – υπηρεσία πληροφόρησης και υποστήριξης “Διεκδικούμε μαζί”: https://www.esamea.gr/contact/let-s-do-it-together
- Συνήγορος του Πολίτη: https://www.synigoros.gr/

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος