Θύματα τρομοκρατικών ενεργειών


Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) της Ελληνικής Αστυνομιας υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και έχει εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας (αρ. 29, Π.Δ. 14/2001).
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
- Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας
- Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας
- Τμήμα Προστασίας Κράτους και Πολιτεύματος
- Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικών και Διαδικτυακών Πληροφοριών

Γραμμές επικοινωνίας: 10414 και 1014 ή μέσω e-mail στο ctu@hellenicpolice.gr
24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα τρομοκρατίας. Διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που τηλεφωνεί (δεν είναι δυνατή η αναγνώριση κλήσης).

(πηγή: Ελληνική Αστυνομία- Δ.Α.Ε.Ε.Β.)

Τον Ιανουάριο 2021 ιδρύθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Γραφείο Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας, που σκοπό έχει την υποστήριξη των θυμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και των συγγενών τους. Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
- Την ενημέρωση και παροχή κάθε είδους αρωγής στα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων και τους συγγενείς τους, καθώς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου και τους ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν υποστήριξη.
- Την ενημέρωση των θυμάτων και των συγγενών τους για τις εκδηλώσεις μνήμης που διεξάγονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε αυτές.
- Τη συμμετοχή, σε συνεργασία και με άλλους φορείς του δημοσίου, στο σχεδιασμό, τη διοργάνωση και την υλοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας.
- Τη διατήρηση σταθερής επαφής και επικοινωνίας με τα θύματα και τους συγγενείς τους.
- Την υποστήριξη των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στη διοργάνωση δράσεων υποστήριξης των θυμάτων.
- Τη δικτύωση και τη συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες και γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών, καθώς και οργανώσεις θυμάτων, στο εξωτερικό.

(πηγή: Αστυνομική Ανασκόπηση – Τεύχος 323 – Εγκαίνια Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας)

Σε συνέχεια της ίδρυσης του Γραφείου Υποστήριξης των Θυμάτων Τρομοκρατίας, τον Απρίλιο 2021 και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Διαρκής Επιτροπή για την Υποστήριξη Θυμάτων Βίας και Τρομοκρατίας, με αποστολή την μελέτη και επιβολή προτάσεων για τη δημιουργία ενός πλαισίου ολοκληρωμένων δράσεων για την υποστήριξη των θυμάτων της βίας και της τρομοκρατίας.

Το Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας έχει εκδόσει αναλυτικό οδηγό για τα δικαιώματα των θυμάτων τρομοκρατίας ο οποίος είναι διαθέσιμος και στα Ελληνικά εδώ.

ΥΠΗΡΞΑ ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Θέσεις και ρόλοι Η υποστήριξη των θυμάτων


ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΧΑΡΤΗΣ

Μπλουζα Χάρτης Εξοδος